LAND Eye s.r.o. – geodetická kancelář Společnost Landeye s.r.o. vznikla 9.12.2021. Od svého vzniku poskytuje kvalitní a odborné služby v oboru geodézie a kartografie. Hlavním cílem společnosti je poskytnout zákazníkům komplexní servis geodetických a kartografických prací od zahájení projektu po jeho ukončení. Sídlem společnosti je Brne. Podle aktuální potřeby si společnost vytváří pracoviště po celém území ČR, která plní dlouhodobější úkoly na stavbách v oblasti budování nebo rekonstrukce dopravních staveb. Výkon geodetických prací je realizován pod odborným vedením zkušených geodetů a kartografů. Veškeré práce jsou prováděny v souladu s platnou legislativou a ověřeny autorizovaným geodetem a kartografem. Vedení společnosti jako i více zaměstnanci jsou v souladu se zákonem. V oblasti BOZP a PO má společnost vypracovanou její komplexní dokumentaci, pravidelně přeškoluje své zaměstnance a dbá o dodržování a plnění příslušných zákonů a vyhlášek.

LAND Eye s.r.o.

Sídlo

Řípská 1464/11d, Slatina

627 00 Brno

IČO: 140 50 587

DIČ: CZ 140 50 587

    +421 905 311 073
    +421 907 849 762
Podnikání na základě zápisu v Obchodním rejstříku, vedeném v Brně, oddíl: C, vložka 126339